Kür və Araz: Yeni müharibələrimizin zonaları bəllidir

1948 ildən indiyə qədər 37 su hövzəsi üstündə müharibə baş verib.
Sonhesabatlara görə mədəni fərqliliklər, siyasi qarşıdurma və su qaynaqlarının tükənməsi yeni müharibə səbəbləridir.
Dünyada müharibə riski daşıyan çaylar mövcuddur. Məsələn, SSRİ dövründə bölgü zamanı coğrafi, iqtisadi və etnik tərəflər nəzərə alınmayıb.
Günümüzdə Afrika, Nil, Niger, Çad Gölü, Okavango və Zambezinin bəzi bölgələri tam susuzdur.
Proqnozlara görə Səhraaltı ve Quzey Afrikaya əlavə olaraq Fərat–Dəclə, Kür–Araz, Colorado ve Rio Grande kimi bölgələr də quruyaraq qoşulacaq və real toqquşma zonalarına çevriləcəklər.
Dünya əhalisinin dörddə biri hazırda su qıtlığı yaşamaqdadır.