Professor nöqtəni qoydu: ..”şəhərli-kəndli” dixotomiya/opposiziyası ətrafında “Böyük Debatlar” la bağlı:

🔻bütün sosial davranış qadalarına əməl etməyənlərin hamısı total kəndli deyil..

🔻ən gözəl davranış sərgiləyənlərin hamısı total şəhərli deyil…

🔻Nə vaxta qədər davranış mədəniyyətinin: şəxsi savad, etik-estetik dünyagörüş, məsələsi olduğunu müzakirə edəcəyik..

🔻Başqa ölkələrdə Böyük Debatlar-Les Grands Débats -on illərdir ki, taleyüklü problemlərin: elm, təhsil,inkişaf və s. həlli ilə bağlı keçirilir..

🔻mənaca bənzər “patrisilər və plebeylər”mövzusunun əsrlərlə yaşı var..bizim üçün səciyyəvi deyil, olmamaldır..

Professor Tahirə Allahyarova