Ekspertlər süni intellekt texnologiyası inkişafının vacibliyini vurğulayılar, bu texnologiya daha tez qərar qəbul etməyi və idarəetmə səmərəliliyini artırmağa imkan verir. Süni intellekt mexanizmləri, keyfiyyət və effektivlikdə böyük üstünlüklər verir, böyük miqdarda məlumatların təhlili əsasında real vaxtda, tez qərar qəbul etməyə imkan yaradır. Kimsə süni zəka sahəsində inhisar təmin edə bilərsə, qətiyyətlə demək olar ki, o dünyanın hökmranı olacaq. Texnoloji liderlik – ilk növbədə süni intellekt sahəsində mübarizə deməkdir- artıq qlobal rəqabət sahəsinə çevrilmişdir. Yeni məhsullar və yeni həllər yaratma sürəti artmaqdadır. Bu istiqamət texnoloji inkişafın əsaslarından biridir, çünki bu, bütün dünyanın gələcəyini müəyyən edəcəkdir. Bu cür inkişaf iqtisadiyyata və əmək məhsuldarlığına, idarəetmənin, təhsilin, səhiyyənin və insanların gündəlik həyatının effektivliyini artıracaq, bunların tarixində heç bir analoqu yoxdur. Bir çox ölkələr artıq süni zəkanın inkişafı üçün öz strategiyalarını qəbul etmişlər. Süni intellekt sahəsində texnoloji suverenliyi təmin etməliyik. Bu, bizim biznes və iqtisadiyyatımızın, vətəndaşların həyat keyfiyyətinin, dövlətin təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin təmini üçün vacib şərtdir. Yalnız fərdi, yüksək ixtisaslaşmış məsələlər üçün deyil, sənayenin müxtəlif sahələrində universal istifadə üçün də yeni alqoritmlərə ehtiyac var.

Süni intellekt sahəsində tədqiqat. Süni intellekt sahəsindəki tədqiqatların maliyyələşdirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə artmalıdır. Yaxın gələcəkdə həll olunacaq məsələlər sırasında ilk növbədə fundamental beynəlmiləl resursların, riyazi üsulların, süni intellektin iş prinsipləri, o cümlədən insan beyininə bənzər şəkildə yaradılması zəruridir. Süni intellekt sahəsində tədqiqat üçün maliyyənin artırılması, fərdi investisiyaların stimullaşdırılması, korporativ elm, tədqiqat və inkişafın təmin etdirilməsi zəruridir.

Süni intellektdən istifadə etmək üçün eyni zamanda hüquqi əsas yaradılmalıdır. İntellektual mülkiyyətin etibarlı müdafiəsi, milli patentlərin qeydiyyatı üçün hüquqi şəraitin təmin edilməsi zəruridir. Dövlət və cəmiyyətin təhlükəsizliyini, vətəndaşların hüquqlarına hörmət edilməsini təmin edən texnoloji yeniliklər üçün qanunvericilik və inzibati maneələrin aradan qaldırılması vacibdir. İnformasiya dövriyyəsi sahəsində effektiv hüquqi tənzimləmə, eləcə də onların emalı üçün infrastrukturu təmin etmək lazımdır. Bu sahənin inkişafı üçün ən mühüm şərt cəmiyyətin, vətəndaşların bu cür texnologiyaların yayılmasına hazır olmasıdır. Geniş rəqəmsal təhsili təmin etmək, ilk növbədə, populyar sahələrdə yenidən hazırlıq proqramlarını həyata keçirmək lazımdır. Bütün bunlar RİN Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin müasir çağırışlara cavab verməsini və çevik fəaliyyətini tələb edir.