Hər 24 aprel ermənilər qondarma və qeydirmə soyqırımlarını qeyd edirlər. Əslində isə ötən əsrin əvvəllərin də birinci dünya savaşında Şərqi Anadolu, Cənubi Qafqaz və Türküstanda silahlı erməni çeteləri tərəfindən türklər, kürdlər və digər müsəlman xalqlarına qarşı qətliamlar törədilib. Ermənilər onlara qapılarını açan, əsrlərdir yaşadığı, özüdə çox yaxşı yaşadığı ölkələri Osmanlı-İslam Xilafətinə qarşı xəyanət ediblər, kallejcəsinə arxadan zərbə endiriblər. Ermənilər dövlətləri olan Osmanlı-Türk imperatorluğunun müharibə apardığı ölkələrin tərəfinə keçiblər və buna haqlı cavab olaraq da yaşadığı yerlərdən köçürülüblər. Osmanlı-Türk-İslam dövlətində bir neçə min yaşamalarına rəğmən güya bir neçə milyon erməni qırılıb böyük yalanın arxasında xristian dünyası dayanıb.

Özünü sivil-təhsilli hesab edən Qərb əslində bu böyük yalanın memarıdır. ABŞ, Kontinental Avropanın əksər, Latın Amerikasının isə bəzi ölkələri, Rusiya və İran özlərini erməni xalqı adlandıran əslində isə Hindistandan gələn bu qaraçı tayfasından maşa kimi Türk-İslam dünyasına qarşı hələ də istifadə etməkdə davam edirlər.

20-ci əsrin əvvəlində ermənilərin Xocalıda törətdikləri qətliam, Hindistandan Anadolu və Qafqaza gələn bu qaraçı tayfasının əsl mahiyyətini, simasını ortaya qoymuş oldu. Türkə çəng meydanında həmişə boyun əyən haylar ancaq qoca,qadın,uşaq qarşısında öz “gücünü” göstərə bilib. Bu qansız məxluqatları yenidən Hindistana göndərib tarixi ədaləti bərpa etmək lazımdır!

Əhəd Məmmədli, politoloq